سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
صفحه اصلی سامانه ها سامانه سجا سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

معرفی  سامانه جامع مدارس شاهد و  ایثارگران 

مسئولین محترم مدارس شاهد برای ورود به پنل مدارس شاهد سامانه سجا به آدرس http://school.saja.medu.ir/ مراجعه نمایند همچنین مسئولین محترم ادارات استانها و مناطق شاهد می توانند برای ورود به پنل مربوطه خود در سامانه سجا از آدرس http://sajaa.medu.ir/Account/Login استفاده نمایند دانش آموزان و اولیا محترم می توانند از آدرس http://student.saja.medu.ir/ برای ورود به بخش مربوط به دانش آموزان سامانه سجا استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید